everything

 چندی است که به صورت گسترده ای سایتهای مستهجن ومبتذل آن هم به زبان فارسی از سوی باندهای سازمان یافته ای درفضای اینترنت به وجود می آید.نکته قابل توجه اینجاست که تولید این سایتها هر روز با شدت بیشتر وحجم زیادی تری دنبال می شود.درتمام این سایتها تنها چیزی که به چشم می خورد استهجان وابتذال است.

 

بقیه در ادامه مطلب...

خبرگزاری فارس: چندی است که به صورت گسترده ای سایتهای مستهجن ومبتذل آن هم به زبان فارسی از سوی باندهای سازمان یافته ای درفضای اینترنت به وجود می آید.نکته قابل توجه اینجاست که تولید این سایتها هر روز با شدت بیشتر وحجم زیادی تری دنبال می شود.درتمام این سایتها تنها چیزی که به چشم می خورد استهجان وابتذال است.

 

 


 

 

تهاجم فرهنگی همه جانبه از سوی غرب برای تاثیرگذاری در جوامع هدف وجوامع مذهبی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند.به گونه ای که از سوی دستگاه فرهنگی سیاسی غرب  ایده های جدید برای ایجاد انحراف جای شیوه های قدیمی را می گیرد ونوبه نو برموجهای بحران آفرین غیر اخلاقی افزوده می  شود.
این درحالی است که این موجها هر روز با ابزاری جدیدتر به کشورهای هدف مخابره می شود تا تاثیر گذاری آنها بیشتر باشد.!یک روز با شبکه های غیر اخلاقی ماهواره ها،یک روز با هالیوود واین بار با سایتهای مستهجن!سایتهای مستهجنی که محتوای آنها با زبان کشور مورد هدف است.
درهمین راستا چندی است که به صورت گسترده ای سایتهای مستهجن ومبتذل آن هم به زبان فارسی  از سوی باندهای سازمان یافته ای درفضای اینترنت به وجود می آید.نکته قابل توجه اینجاست که تولید این سایتها هر روز با شدت بیشتر وحجم زیادی تری دنبال می شود.
درتمام این سایتها تنها چیزی که به چشم می خورد استهجان وابتذال است.عکس ها وفیلمهای مبتذل  واز همه جدیدتر داستانهای پورنو از چیزهایی است که دراین سایتها با هدف ایجاد انحراف اخلاقی دیده می شود.به ویژه داستانهای پورنو که درآن با خیال پردازی در باره رابطه جنسی تلاش می شود که قبح این موضوع در پیش چشم خواننده شکسته می شود.

این سایتهای هدف دار واعتیاد آور!
دراین بین نکته ای که بیش از دیگر مسائل هشدار دهنده است،اهداف این جریان از این فعالیت گسترده است.چرا که پس از مدتی این سایتها حرکتی را آغاز کردند که درآن از چیزهایی صحبت می شود که حتی می توان آن را فراتر از تمام مسائل غیر اخلاقی دانست.یکی از همین مسائلی که دراین سایتها در راستای قبح شکنی از آن وبه نوعی ترویج آن تلاش می شود،ارتباط جنسی با محارم است. یعنی درواقع آنها با تولید داستانهای پورنو که درآن بارها بر ارتباط جنسی با محارم تاکید می شود تلاش می کنند که مخاطب خود را نسبت به این مسائل در درجه اول بی اهمیت کنند  وسپس حتی او را به سمت چنین روابطی سوق دهند.
دکترحسین باهر-استاد دانشگاه ومتخصص رفتار شناسی-با تاکید بر اعتیاد آور بودن گردش دراین سایتها به این موضوع اشاره می کند که جریانی که این سایتها را هدایت می کنند تلاش دارد تا قبح شکنی کند.آن هم با تکرار دائم مسائل غیر اخلاقی در داستانهای پورنو! به عقیده این استاد دانشگاه این سایتها تلاش می کنند تا با تکرار چندین باره مسائلی همچون زنا با محارم وزیبا جلوه دادن آن در پیش چشم مخاطب اولاً حریمهای اخلاقی را بشکنند وثانیاً جامعه علی الخصوص جامعه جوان را به سمت چنین رفتارهایی بکشانند.درکنار این موضوع از این مسئله بسیار مهم نمی توان گذشت که این سایتها برای گرفتن پتانسیل مثبت جوانان وبه نوعی خرج کردن این پتانسیل در راههای بیهوده تمرکز کرده اند.
فروپاشی خانواده،یکی از اهداف مهم!
همچنین دکتر باهر به این مسئله اشاره کردکه  محتویات این سایتها بنیان خانواده را هدف گرفته است ، وقتی تلاش می شود تا رابطه با محارم بین خود اعضای داخل خانواده ترویج شود دیگر نتیجه مشخص است.نتیجه چیزی جز بن بست کامل زندگی اجتماعی نیست،که این بن بست به نابودی تمام ارکان جامعه منجر می شود.از سوی دیگر وقتی جامعه به بن بست کشیده شود هیچ پیشرفت اجتماعی صورت نمی پذیرد.
درکنار این موضوع این سایتها تلاش می کنند تا زندگی حیوانی وغریزی را مثل دنیای غرب در کشورهای مذهبی مثل ما باب کنند. آنها با پرکردن این سایتها از محتویات کاملا مستهجن به نوعی فرد را غریزه زده می کنند تا در زندگی شخصی خود تنها به غریزه اهمیت بدهد وبرای ارضای این غریزه به هیچ چیز حتی بنیان خانواده هم رحم نکند.دراینجا توده وار بودن مطالب به این تهاجم روانشناسانه به ذهن مخاطب  کمک خواهد کرد واگر مخاطب از پایه های اعتقادی ضعیفی برخوردار باشد ممکن است تسلیم شود.
اما آُسیبهای بزرگ این سایتها تنها به اینجا منتهی نمی شود،بلکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که محتویات این سایتها برای جوانان وخانواده ها ایجاد می کند،بلوغ زودرس جنسی است.درواقع این سایتها با مطرح کردن مسائل جنسی آن هم به صورت غیر طبیعی باعث می شوند که جوانان با مسائلی روبه رو شوند که اصلا درآن سن  وقت فهمیدن آن نیست.
دام بلوغ زودرس جنسی برای جوانان
دکتر باهر دراین باره به قدرت تجزیه وتحلیل محدود جوانان درسن پایین اشاره می کند وبا تاکید به این موضوع ،معتقد است که جوانان کم سن وسال وقتی با این مسائل روبه رو می شوند به دلیل ناتوانی در درک این توطئه اسیر بلوغ زودرس جنسی وانحرافات فوق العاده خطرناکی می شوند که می تواند جوانی وانرژی آنها را تباه کند.این درحالی است که والدین همچنان تا مدتها از این مسائل بی اطلاع خواهند ماند.
از سوی دیگر پس از اینکه جوان اسیر بلوغ زودرس جنسی شد این سایتها آنان را به برقراری رابطه آزاد جنسی دعوت می کنند تا به نوعی پروسه فساد گسترانی آنها تکمیل شود،فساد گسترانی یکی از مهمترین استراتژی های این سایتهاست.چرا که تشویق به رابطه آزاد دقیقاً در تقابل با آموزه های دینی قرار دارد که جامعه با آن رشد پیدا کرده است ،پس درنهایت این موضوع علاوه برگسترش فساد اخلاقی باعث ایجاد تعارض فکری وعقیدتی هم می شود.درواقع اینجاست که بحث استحاله هم مطرح می شود یعنی از درون تهی کردن جامعه از مفاهیم اخلاقی و سپس پرکردن ذهنها از بی بندوباری فکری ورفتاری!
برای مقابله با این موج زنجیره ای مستهجن باید فکری کرد!
از این موضوع هم نباید غافل شد که حداقل هدف این سایتها ایجاد توهمات جنسی برای مخاطب وبه نوعی وادار کردن او به رویا پردازی جنسی است،این موضوع فکر را بیمار می کند چرا که شخص دائما از ذهن خود برای ساختن تصاویر مستهجن استفاده می کند که پایان این مسئله کاملا مشخص است.
البته سایتهای مبتذل تنها زنجیره ای از این باند هدف دار است چرا که اگر به عنوان نمونه نگاهی به فیلمهای هالیوودی داشته باشیم متوجه اوج این توطئه خواهیم شد دراین فیلم ها هم دقیقا رابطه جنسی با محارم بدون اشکال در پیش چشم بیننده ترسیم می شود وبا توجیه آن سعی می شود تا قبح آن شکسته شود.
به هر صورت سایتهای مبتذل وترویج عناصر مبتذل علی الخصوص رابطه جنسی آزاد ورابطه با محارم یکی از حلقه های زنجیری است که در چند سال اخیر از سوی گروههای هدف دار غربی برای ایجاد انحرافات بزرگ و وحشتناک اخلاقی به وجود آمده است وبرای همین باید به فکر پاتکی مناسب برای آن بود.
دکتر باهر درباره راههای مبارزه با این موج فساد گسترانی به تولید محتوای مناسب اشاره می کند.چرا که به تعبیر او باید برای خانواده و جوانان محتوای مناسب وبومی تولید کرد که جذاب هم باشد.از طرف دیگر باید والدین ناظرانی با سواد درعرصه تکنولوژی باشند ودانش خود را در این زمینه افزایش دهند.همچنین باید شرایط ازدواج به موقع برای جوانان هم فراهم شود چرا که این سایتها جوانان را برای مقابله با فرهنگ دینی به رابطه آزاد جنسی دعوت می کنند اما ما باید برای مقابله، جوانان را به سمت ازدواج به موقع سوق دهیم تا تمام اهداف این آنها را خنثی کنیم. درکنار این مسئله ایجاد شرایط برای خودنمایی جوانان در عرصه های مثبت ومورد علاقه ، یکی از مهمترین پاتکها درمقابل این حمله همه جانبه است.چرا که وقتی جوان به کار ورشته  مورد علاقه خود می پردازد به نوعی استعدادهایش شکوفا می شود که این موضوع به طور قطع از بسیاری از انحرافات جلوگیری می کند.

نویسنده:رضافرخی

 

 [ سه شنبه 5 مهر 1390 ] [ 02:11 ب.ظ ] [ roya ... ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس